top of page
Sök
  • Skribentens bildCustitude

Teknikens effekt på kundmötet - Konvertering och Kundnöjdhet

Uppdaterat: 7 sep. 2023

Vi lever i en tid där tekniken har integrerats så naturligt i våra liv att vi knappt kan föreställa oss en värld utan den. Våra smartphones är våra oumbärliga följeslagare för att kommunicera med våra nära och kära, söka information online och genomföra våra inköp. Det är en transformation som inte bara påverkar våra personliga relationer och konsumtionsvanor. Digitaliseringen har även kommit att förändra kundmötet och har gett nya förutsättningar för att skapa fantastiska kundupplevelser. Det är dock viktigt att komma ihåg att tekniken inte är en universallösning. I situationer där kunder enbart interagerar med digitala verktyg, utan någon mänsklig kontakt, kan konverteringsgraden fortfarande vara hög, men både snittköp och kundnöjdhet minskar dramatiskt. Detta ser vi i Kundmötesbarometern 2023. Därför är det viktigt att balansera teknikens roll i kundmötet och förstå att de positiva effekterna i kundmötet kommer först när tekniken har sällskap av en människa. Det är den relationsskapande delen som är dominerande när det gäller påverkan på konvertering och den sker fortfarande i det mänskliga mötet.


Så, vad har tekniken för inverkan på dessa möten och hur bidrar den till att skapa givande upplevelser för kunder?


Låt oss börja med att klargöra att tekniken inte är en konkurrent som utmanar våra mänskliga möten. Snarare är den en ovärderlig partner som kan hjälpa oss att nå nya höjder. Genom att använda teknik och digitala hjälpmedel har företag möjlighet att förbättra kundbemötandet på många olika sätt. Här är tre exempel:


Tillgängliggör kunskap och information


En grundläggande komponent i kundmötet är att kunna tillhandahålla relevant information i rätt ögonblick. Tekniken gör det möjligt för säljare och personal att snabbt få tillgång till produktinformation, priser och kundhistorik. Det gör att de lättare och snabbare kan svara på kundens frågor och på så sätt skapa en bättre upplevelse. I Kundmötesbarometern ser vi att säljare som förklara fördelar och nytta med produkter upplevs som mer kompetenta än säljare som inte gör det. Säljare som upplevs som kompetenta har också i sin tur konvertering.


Personliga erbjudanden för kundens behov


Den digitala utvecklingen har möjliggjort att vi kan samla in och analysera data på en tidigare otänkbar nivå. Med hjälp av dessa analyser kan företag nu erbjuda personligt anpassade erbjudanden och rekommendationer baserat på kundens tidigare köpbeteende och preferenser. Det här får större kraft än generiska erbjudanden då företaget visar att de är engagerade i att möta kundens individuella behov.


Ökad kundnöjdhet och bättre konvertering


Enligt senaste Kundmötesbarometern visar resultaten också tydligt att digitala verktyg i kombination med mänsklig kontakt har en positiv påverkan på både konverteringsgraden och snittköpen. Även kundnöjdheten påverkas positivt. Detta stärker idén att tekniken fungerar som en kraftfull förstärkare när den används som ett komplement till mänsklig interaktion.


Tekniken har en plats i kundmötet och kan faktiskt skapa ett mervärde för kunden när den används tillsammans med mänsklig interaktion. Det är därför dags att omfamna denna utveckling och se tekniken som en värdefull partner i skapandet av en konkurrenskraftig kundupplevelse. Genom att kombinera det mänskliga bemötandet med den digitala effektiviteten kan företag skapa en framgångsrik försäljningsprocess i vår snabbt föränderliga värld.

78 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page