top of page
Köpcentrum

KUNDMÖTESBAROMETERN VISAR VAD SOM DRIVER KONVERTERING

Kundmötesbarometern är en årlig undersökning vars syfte är att på ett djupare plan förstå vad som driver lojalitet och försäljning i den fysiska butiken. Undersökningen är gjord på faktiska besökare i detaljhandeln och är utvecklad av Custitude i samverkan med forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

Vad ser vi i kundmötesbarometern 2024?

Lotta Eriksson VD Custitude

Konjunkturens effekt på kundens beteende syns tydligt i årets kundmötesbarometer.

"Även om konverteringen har minskat trots ett förbättrat kundmöte så ser vi andra viktiga parametrar som förbättras. Vi ser att viljan att komma tillbaka till samma butik ökar markant och alternativet att gå till en annan butik minskar. Mycket visar alltså på att kundmötet faktiskt påverkar vår vilja att handla även om köpet inte sker här och nu, i samma utsträckning som tidigare. Alla möten är en möjlighet till att inspirera och skapa relation till kunden som sedan också förknippas med varumärket och ökar sannolikheten att konvertera en besökare till en köpande kund. Kanske inte precis idag, men i morgon eller någon annan dag."

Några insikter du kan läsa mer om i rapporten

Kundmötet i Svensk retail har blivit bättre men konverteringen går ned.

Fler väljer att nöjeshandla medan nyttohandlarna minskar. Även snittköpet sjunker för nyttohandlaren medan nöjeshandlarens snittkvitto har gått upp.

Kontaktens betydelse för kundmötet - Påverkar både konvertering och snittköp.

Kundmötet påverkar kundens vilja att handla hos företaget även om köpet nödvändigtvis inte sker här och nu. Säljarna kan inspirera kunder till lojalitet!

Om Kundmötesbarometern

Kundmötesbarometern är utvecklad i samverkan med forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. 1154 besök i svensk retail har registrerats under januari 2024. Personer har rapporterat sina egna privata besök i fysisk handel. Det är besök i klassiska kedjor likväl som enskilda butikskoncept runt om i hela Sverige. Här ingår både besök där ett köp skett och besök där kunden lämnat butiken utan att handla.

Ta del av vårt webinar från 2023

Vad är det i kundmötet som driver konsumtion (köp här och nu) och kundlojalitet (viljan att komma tillbaka)? Spelar det roll VAD vi gör och HUR vi gör? Var med när Custitudes VD Lotta Eriksson tillsammans med Angela Nihlén, marknadsansvarig på Custitude, presenterar Kundmötesbarometern 2023.

Kundmötesbarometern är utvecklad i samverkan med forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Syftet med Kundmötesbarometern är att på ett djupare plan förstå vad som driver lojalitet och försäljning i den fysiska butiken. Undersökningen utgår från ett kundperspektiv och fokuserar på själva kundmötet, interaktionen med säljaren. 360 personer har registrerat sina egna, privata besök i fysisk handel under perioden november-december 2022. Totalt 1175 besök. Det ingår både besök där ett köp skett och besök där kunden lämnat butiken utan att handla. Resultaten bekräftar att Kundmötesbarometern kan förklara både vad som leder till köp och vad som leder till kunders lojalitetsintentioner. På så sätt utgör Kundmötesbarometern ett viktigt verktyg för aktörer inom handeln att arbeta med för att dels kunna jämföra sig mot branschens bästa, dels för att få en unik inblick i vilka potentiella insatser som gör bäst nytta för att främja resultat här och nu men även på sikt.

Vill ni veta mer?

Vi älskar att prata kundmöte, och nu har vi ännu mer spännande data att använda oss av. Hör av dig så kollar vi hur det ser ut i din stad eller kedja!

Lotta Eriksson VD Custitude

LOTTA ERIKSSON

Grundare och VD

Kontakt: 

lotta.eriksson@custitude.se

070-790 90 78

bottom of page