top of page
Elektronik affär

MÄT PREFERENSVAL OCH SAMLA INSIKTER OM DINA ÅTERFÖRSÄLJARE

Ta reda på vad era återförsäljare berättar om era produkter till sina kunder med till exempel testköp eller provköp. Hur förklarar säljarna deras egenskaper och vilka fördelar väljer de att lyfta fram? 

Vad är en preferensvalsmätning?

Preferensvalsmätning är ett sätt att ”ta tempen” på era återförsäljare. Det ger er en inblick i vad kunden får uppleva och höra när den efterfrågar produkter ni säljer. Det är värdefull information när ni ska planera era kommunikations- och utbildningsinsatser ut mot era återförsäljare. En säljare med bristande kunskap om produktens fördelar kan innebära en kostnad i form av utebliven försäljning när kunden i stället väljer ett annat alternativ som de upplever som ”likvärdigt” eller bättre. 

Preferensval är en typ av mystery shopping. Syftet är oftast att ta reda på hur återförsäljare pratar om och presenterar era eller konkurrenters produkter. Undersökningen går till så att vi skickar ut ett antal människor för att besöka era återförsäljare i egenskap av kunder. Uppdraget går ut på att följa ett specifikt scenario som vi tagit fram tillsammans med er. Efter uppdraget rapporterar våra utsända om vad som hände under besöket. All data från samtliga besök sammanställs i en rapport till er, utformad efter era önskemål.  Exempel på information ni kan ta reda på är: - Hur behovsanalysen på kunden görs - Om säljaren rekommenderar era produkter - Vilka fördelar som lyfts med era produkter - Vad kunden uppfattade i butiken (kampanjer, produkter, upplevelser, erbjudanden…) även kallat store check.  - Hur säljaren pratar om konkurrerande produkter - Om och hur säljaren motiverar till köp

doing%20work%20together_edited.jpg

Så går en preferensvalsmätning till

Ni bestämmer syftet med undersökningen. Vilka frågor är det ni vill få svar på? Custitude tar fram ett förslag på frågeschema och lämpligt scenario baserat på ert syfte och den information ni vill få fram. ​Vi väljer ut lämpliga mystery shoppers, ur vårt kundmötesteam, dvs de som ska utföra scenariot och agera besökare/kunder. Därefter ger vi våra shoppers instruktioner och ett utvärderingsformulär att fylla i efter sitt besök. Vi hanterar alla eventuella frågor som dyker upp för att säkerställa att information och instruktioner är tydliga. När alla besök är gjorda går Custitude igenom svaren och korrekturläser allt manuellt. Vi säkerställer på så sätt att alla besök är korrekt utförda och håller god kvalitét. Vi sammanställer all data i en rapport utformad efter era önskemål tillsammans med analys och insikter. Samtliga intressenter kan även få tillgång till all data från mätningen via vår digitala plattform, om så önskas.

VANLIGASTE ANLEDNINGARNA TILL ATT KUNDEN LÄMNAR BUTIK UTAN ATT HANDLA ÄR:

  • KUNDEN HITTADE INTE PRODUKTEN

  • SÄLJAREN UPPLEVDES OINTRESSERAD

  • KUNDEN FICK INGEN HJÄLP

  • KUNDEN VÄNTAR PÅ PRISSÄNKNING

TA DEL AV KUNDMÖTESBAROMETERN 2023

bottom of page