top of page

CUSTITUDES SEKRETESSPOLICY

Vår hemsidesbesökares integritet är av yttersta vikt för oss, och vi är engagerade i att skydda den. Denna policy förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter.

A. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 • Information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem.

 • Information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskälla, besökets längd, sidvisningar och navigeringsvägar på hemsidan.

 • Information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, såsom ditt namn, arbetsplats och e-postadress.

 • Information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster.

 • Information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.

 • Information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata.

 • All annan personlig information som du skickar till oss.
   

B. Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de ändamål som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för att:

 • Administrera vår hemsida och verksamhet.

 • Skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt.

 • Skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre önskar nyhetsbrevet).

 • Skicka marknadskommunikation som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet, som vi tror kan vara av intresse för dig, per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre önskar marknadskommunikation).

 

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.
 

C. Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (inklusive dotterbolag, holdingbolag och dess dotterbolag) när det är rimligt nödvändigt för de ändamål som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut din personliga information:

 • I den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag.

 • I samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden.

 • För att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken).

 • Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.
   

D. Bevarande av personlig information

Detta avsnitt beskriver våra policys och förfaranden för datalagring, som är utformade för att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.
 

E. Din personliga informations säkerhet

Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 

F. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör regelbundet kontrollera denna sida för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar i denna policy via e-post eller via vårt hemsidas privata meddelandesystem.
 

G. Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om all personlig information vi har om dig. Du kan när som helst begära att vi inte behandlar din personliga information för marknadsföringsändamål. Vanligtvis kommer du antingen att uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.
 

H. Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och information om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över och är inte ansvariga för tredje parters sekretesspolicyer och praxis.
 

I. Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.
 

J. Kakor

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan vara antingen "ständiga" eller "sessionskakor". En ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, om den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet. En sessionskaka går ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren stängs. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som lagras i och erhålls från kakor. Vi använder endast sessionskakor.

Nedan följer namnen på de kakor vi använder på vår hemsida och syftena med dem:

 • Vi använder Google Analytics på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare besöker hemsidan, spåra användare när de bläddrar på hemsidan, analysera användningen av hemsidan, administrera hemsidan, förhindra bedrägerier och förbättra hemsidans säkerhet.

 • För att anpassa våra marknadsföringsinsatser och skapa mer relevant och intressant innehåll för våra användare använder vi även kakor från Upsales.

Du kan välja att inte tillåta att kakor sparas i din webbläsare och kan också välja att ta bort dem när som helst.

Följande kakor används för Upsales:

 • _upsales_uniqueID_session: Denna kaka spårar unika besökare och hjälper oss att separera olika sessioner för den besökaren. Vi sparar kakor i 2 timmar.

 • _upsales_uniqueID_tracker: Denna kaka spårar användaren över en längre tid. Vi sparar kakor i 24 månader.
   

Såhär skriver Upsales i sin Privacy Policy om hur de hanterar data:

We mainly process your personal data within the EU/EEA. In some instances, we will transfer your personal data outside of the EU/EEA to our IT-suppliers that process personal data as our data processors and according to our instructions. Such transfer only takes place in accordance with applicable data protection legislation meaning that we will transfer your personal data outside the EU/EEA when we can ensure an appropriate level of protection of your personal data. Our IT-suppliers rely on Standard Contractual Clauses for the transfer of personal data outside of the EU/EEA and have implemented additional safeguards to protect your personal data. The Standard Contractual Clauses have been issued by the European Commission and are one effort to provide a safe transfer of your personal data.

bottom of page