top of page
Kosmetisk butik

EXITINTERVJUER GER
FEEDBACK FRÅN BESÖKARE

Målet med exitintervjuer är att samla in värdefull information och feedback från kunder och besökare på vad som är bra och vad som kan bli bättre och på så sätt få relevant underlag till att förbättra sin kundupplevelse. Att få kundens röst ger helt nya inspel till era beslut.

Förstå kunderna som inte handlar

Kundundersökningar samlar information ifrån kunder för att bättre förstå vad man som företag kan göra bättre för att få fler att vilja handla och komma tillbaka. Problemet är att många undersökningarna inte ger en fullständig bild eftersom de frågar de som redan är kunder. Anta att 100 personer besöker en butik.

 

30 av dessa väljer att handla medan 70 personer lämnar butiken utan att handla. För att få en helhetsbild av kundupplevelsen behöver man förstå även de 70 personerna som väljer att inte handla. Med hjälp av hjälp av flertalet intervjuer, med besökare som precis lämnat er, får vi den förståelsen. Informationen, vi får, är ofta ovärderlig i arbetet med att öka andelen köpande kunder. 

Vad är exitintervjuer?

En exitintervju är en undersökning som genomförs med kunder och/eller besökare när de lämnar en plats eller en händelse. Det ger en bättre helhetsbild av vad man ser, känner och upplever i möten med er. Exempel på kundinsikter som exitintervjuer kan ge er är: - Varför man handlar eller inte handlar - Vad kunden saknar - Varför kunden besökte butiken idag - Vad kunden uppfattade i butiken (kampanjer, produkter, upplevelser, erbjudanden…) - Köpvanor - Säljarens roll

 

Innan genomförandet av exitintervjuer är det viktigt med planering och förberedelser. Börja med att bestämma syftet med undersökningen. Vad är det ni vill uppnå? Vad behöver ni ha svar på? Först bestäms vem som ska delta i undersökningen och hur vi ska nå dem på bästa sätt. Det kan till exempel handla om intervjuer utanför/i era lokaler, via mail eller på telefon. Custitude bemannar sedan uppdraget med lämpliga personer ur vårt kundmötesteam och förser dem med all nödvändig information och instruktioner, som krävs, för att genomföra intervjuerna. 

Moving People

Andra typer av kundundersökningar

Custitude genomför även andra typer av kundundersökningar för att ge er de insikter ni behöver för att komma framåt i arbetet att utvecklar ert kundbemötande. En populär metod är mystery shopping där vi testar kvalitén på er kundupplevelse med hjälp av utsända mystery shoppers.

Läs mer om mystery shopping här.

3 AV 10 BESÖKARE, SOM LÄMNAR UTAN ATT HANDLA, GÅR DIREKT OCH LÖSER SITT BEHOV I EN ANNAN BUTIK.

TA DEL AV KUNDMÖTESBAROMETERN 2023.

bottom of page