top of page
Sök
  • johanstrand

Vad värdesätter kunder i fysisk butik under en pandemi?

I en artikel publicerad i Tidningen Market ger vi sju tips för att vässa kundmötet under en pandemi, med data hämtad från Kundmötesmarometern. När nästan hälften av kunder som besöker fysisk butik inte har någon kontakt med säljare blir andra delar ännu viktigare för att kunden ska få en bra kundmötesupplevelse.

Trygghet, tydlighet och tillgänglighet


Kunder efterfrågar nu tydliga direktiv, regler och förhållningssätt som är enkla att följa vid sina besök. Lika viktigt visar det sig också att medarbetarna upplevs trygga och säkra på sin sak. Brister dessa två delar så uppstår en känsla av osäkerhet, och kunden lämnar då hellre butiken trots avsikter att handla. Kan man då som säljare påverka upplevelsen för kunden utan att ha kontakt med den? Absolut! Data visar att stämningen i butiken spelar en stor roll i den generella upplevelsen av butiken, och att en lugn och trygg miljö leder till högre kundnöjdhet.


Det är onekligen prövande tider för den fysiska butiken, men våra undersökningar visar att bra kundmöten fortfarande går att skapa med rätt verktyg. På Kundmötesbarometerns hemsida delar vi konkreta tips på hur man vässar kundmötet under en pandemi.87 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page