VÄLKOMMEN SOM MYSTERY SHOPPER TILL CUSTITUDES KUNDMÖTESTEAM

 
Emma ny_edited.jpg

"Vi är så glada att ha dig här! Vi på Custitude brinner för att utveckla kundmötet, och för att göra detta behöver vi samla in data - mycket data! Där behöver vi din hjälp. Läs nedan och se hur det går till för att registrera sig och vad vi förväntar oss av våra Mystery Shoppers."

- Emma, Bemanningskoordinator

 

Hur går det till?

Du har tagit första steget för att bli en del av vårt kundmötesteam som Mystery Shopper, läs dessa steg noga innan du går vidare:

  • Vi jobbar på uppdrag av kunder, bland annat i retail-branschen, och arbetet som Mystery Shopper innebär att anonymt och opartiskt observera kundmötet

  • När du registrerat din profil, angett din adress och önskat arbetsområde kommer förslag på uppdrag i din närhet

  • När du ser ett uppdrag du är intresserad av skriver du en personlig ansökan om varför just du är lämplig att utföra det

  • Vi återkommer sedan med bekräftelse av tilldelat uppdrag och en manual för utförandet

  • Efter utförd observation väntar en rapport på dig som ska fyllas i och skickas in till oss

  • Ersättningar varierar beroende på uppdragets omfattning

  • Rapporten du skickar in får allt från butikschef, regionchefer och ledning ta del av. Den utgör också grunden för en omfattande rapport vi på Custitude knåpar ihop!

Du är nu ett steg närmare! Innan du registrerar dig är det viktigt att läsa vad vi förväntar oss av våra shoppers.

 

VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG

FÖRBEREDD

Du läser och förstår instruktionerna inför ditt uppdrag, har koll på datum för utförande och planerar dina uppdrag i god tid för skapa ett genuint och trovärdigt scenario.

ANSVARSFULL

Du ser till att dina uppdrag utförs enligt plan och i tid. Du tar ansvar för att meddela om du får förhinder eller andra problem. Det är enkelt att komma i kontakt med dig före, under och efter utförda uppdrag.

PÅLITLIG

Du förstår syftet med det du och Custitude gör, du är intresserad av resultaten och vill att kunden ska kunna utvecklas av dina svar. Genom dina välskrivna rapporter med konstruktiv och relevant feedback utvecklar vi tillsammans kundmötet för våra kunder.

 

BERÄTTELSER FRÅN VÅRT KUNDMÖTESTEAM

 

"Det bästa med att vara Mystery Shopper är att jag får vara med och hjälpa företag så att de kan vässa sitt kundbemötande. Det är fantastiskt kul att få upp ögonen för nya företag som jag annars inte skulle noterat!"

- Emma, Mystery Shopper